The Origin Clinic

Hifu

Hifu ย่อมาจาก High Intensity Focused Ultrasound ที่ส่งพลังงานลงลึกใต้ชั้นผิวเพื่อกระตุ้น การเกิดใหม่ของคอลลาเจนใต้ชั้นผิว ทำให้ผิวยกกระชับขึ้น กรอบหน้าได้รูป รวมถึงรูขุมขนดูกระชับขึ้นด้วย

ข้อดีการทำ Hifu

  1. แก้ไขปัญหากรอบหน้าไม่เท่ากันเนื่องจาก แก้มหย่อนคล้อย สาเหตุจากวัยและปัญหาคอลลาเจนใต้ผิว
  2. แก้ไขปัญหาคางสองชั้น เหนียง ให้กระชับขึ้น
  3. แก้ไขปัญหาหน้าบาน หน้ามีแก้ม ไม่เรียว
  4. แก้ไขปัญหาร่องแก้มลึกให้กระชับ
  5. ลดความอ่อนเยาว์ รักษาคอลลาเจนให้คงอยู่
hifu
โปรโมชั่นวันนี้
Hifu Unlimited Shot (หน้า+คอ)
19,000 บาท
จากปกติ 24,900

ใบหน้า

ดูแลผิวหน้าของคุณในทุกมิติกับ
The Origin Clinic

ร่างกาย

ดูแลร่างกายทั้งภายนอกและ
ภายในดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ